2019 Yangtze River Cruise and Ferry Starting from 79 USD p.p.!


Map of Yangtze RiverYangtze River

Share |

Yangtze River Cruise Tour Package

CQOTC-0701

Chongqing-Yangtze River Cruise-Yichang 4 Day Tour
Starting from 299 US $ per person

CQOTC-0702 Yichang--Yangtze River Cruise-Chongqing 5 Day Tour
Starting from 299 US $ per person
CQOTC-0703

Shanghai-Yichang--Yangtze River Cruise-Chongqing-Guilin 9 Day Tour
Starting from 1150 US $ per person

CQOTC-0704 Beijingi-Xi'an-Guilin-Shanghai(Wuzhen) 10 Day Tour
Starting from 1700 US $ per person
CQOTC-0705 Beijingi-Xi'an-Lhasa-Shanghai(Zhujiajiao) 12 Day Tour
Starting from US $ per person
CQOTC-0706 Beijingi-Xi'an-Dunhuang-Turpan-Urumqi-Shanghai 13 Day Tour
Starting from US $ per person
CQOTC-0707

Beijingi-Xi'an-Chongqing-Yangtze River Cruise-Yichang-Shanghaii 13 Day Tour
Starting from 1700 US $ per person

CQOTC-0708 Shanghai-Yichang-Yangtze River Cruise-Chongqing-Xi'an-Beijing 14 Day Tour
Starting from 1650 US $ per person
CQOTC-0709 Shanghai-Yichang-Yangtze River Cruise-Chongqing-Guiyang-Kaili-Anshun-Guiyang-Guilin 14 Day Tour
Starting from 1850 US $ per person
CQOTC-0710 Shanghai-Yichang-Yangtze River Cruise-Chongqing-Jiuzhaigou-Chongqing-Beijing 14 Day Tour
Starting from US $ per person
CQOTC-0711 Shanghai-Yichang-Yangtze River Cruise-Chongqing-Kunming-Dali-Lijiang-Zhongdian-Kunming-Guangzhou 15 Day Tour
Starting from 2150 US $ per person
CQOTC-0712 Beijingi-Xi'an-Chengdu-Chongqing-Yangtze River Cruise-Yichang-Shanghaii 16 Day Tour
Starting from 2300 US $ per person
CQOTC-0713 Beijingi-Xi'an-Guilin-Nanjing-Suzhou-Hangzhou-Shanghaii 16 Day Tour
Starting from US $ per person
CQOTC-0714 Beijingi-Xi'an-Chongqing-Yangtze River Cruise-Yichang-Shanghaii-Hangzhou-Gunlin-Guangzhou 17 Day Tour
Starting from 2550 US $ per person
CQOTC-0715 Shanghai-Yichang-Yangtze River Cruise-Chongqing-Lhasa-Tsedang-Gyantse-Shigatse-Lhasa-Beijing 17 Day Tour
Starting from US $ per person
Yangtze River Cruise Tour Package: 2006
Yangtze River Cruise Tour Package: 2005